?

Log in

No account? Create an account
ghostcafefansub
23 July 2030 @ 08:51 am

Untitled-1
 Hi minna 

Bọn mình đang update khá đều đặn trên blogspot thì nhận được warn về vấn đề bản quyềnhttp://matcuoi.com Thật ra là bị warn 2 lần rồi ><

Nên bọn mình quyết định move toàn bộ dữ liệu qua LJ, và từ bây giờ sẽ update đều đặn ở cả blogspot và LJhttp://matcuoi.com 

Blogspot bọn mình vẫn để public tất cả các entries, nếu chẳng may blog bị xóa thì bọn mình đành xin chấp nhận, lạy chúa 


Còn LJ thì bọn mình sẽ lock hết entries lại, vì thế các bạn add chúng mình để xem được nội dung nhé, cũng k phiền lắm vì với những bạn quen dùng LJ thì add như vầy tiện cả cho việc update heng 


*Rules:
  • Nếu muốn bạn có thể reup và mang sản phẩm sub của chúng tớ đi đâu post cũng đc (nhưng không được mua bán!!!) với điều kiện credit đầy đủ, và sẽ tốt hơn nữa nếu bạn nói cho chúng tớ biết bạn reup ở đâu.
  • Comment ủng hộ nếu bạn thấy hay và góp ý để sub của bọn tớ được hoàn thiện hơn.

*Notes:
  • Add chúng tớ để update và xem các entries đã bị khóa.
  • Nếu bạn muốn đc add lại (and we'd come closer, ne?) thì để lại comment ở entry này và chúng tớ sẽ add lại ngay khi có thể.
*Other links

 
 
Current Location: Trên mây =-=
Current Mood: fullfull
Current Music: One in a million - Yamapi